Sunday, 1 May 2011

halka manifesto

halka tamdır.

circle is complete.


bütündür.

it is full.

köşeleri yoktur.

it has no corners.

başladığı yerde biter, bittiği yerden yeniden başlar.

it ends where it starts, it restarts where it ends.

büyük zincirin bağımsız bir parçasıdır.
it is an independent piece of a larger chain.


istenirse başka zincirlere eklemlenebilir.
if desired, it can be jointed to other chains.


ayrı ayrı parçaları bir arada tutar.
it holds separate pieces together.içine alarak büyür, içindekilerle halka olur.
it enlarges by taking within, becomes circle with its content.


yarattığı etki kendini aşar, daha büyük halkalar oluşturur.

its influence transcendents itself, creates larger circles.


gösterdikleriyle varolan sanat ortamına yeni bir görüş alanı ekler.
it adds a new perspective to the existing environment of art with its manifestations.


halka açık

halka is openhalka sanat projesi
halka art project

halka = circle

No comments:

Post a Comment