Sunday, 1 May 2011

halka'nın mekanı

halka sanat projesi® merkez olarak yoğurtçu 52/17’yi kullanır.

halka art project® uses yoğurtçu 52/17, as its operational base.Osmanağa Mahallesi, Yoğurtçu Parkı Caddesi, No:52, D:17, 34714 Kadıköy, İstanbul

halka manifesto

halka tamdır.

circle is complete.


bütündür.

it is full.

köşeleri yoktur.

it has no corners.

başladığı yerde biter, bittiği yerden yeniden başlar.

it ends where it starts, it restarts where it ends.

büyük zincirin bağımsız bir parçasıdır.
it is an independent piece of a larger chain.


istenirse başka zincirlere eklemlenebilir.
if desired, it can be jointed to other chains.


ayrı ayrı parçaları bir arada tutar.
it holds separate pieces together.içine alarak büyür, içindekilerle halka olur.
it enlarges by taking within, becomes circle with its content.


yarattığı etki kendini aşar, daha büyük halkalar oluşturur.

its influence transcendents itself, creates larger circles.


gösterdikleriyle varolan sanat ortamına yeni bir görüş alanı ekler.
it adds a new perspective to the existing environment of art with its manifestations.


halka açık

halka is openhalka sanat projesi
halka art project

halka = circle

halka'nın misyonu

Misyon 1: Düşünce ve sanat çevrelerinin zenginleşmesine, kültür alanında profesyonel işbirliğine ve karşılıklı ilişkilere katkı sağlamak.
Mission 1: To contribute to the enrichment of the intellectual and artistic circles, the professional collaborations in the cultural field and the public interactions.

Misyon 2: Düşünsel ve yaratıcı sürecin gereksinim duyduğu bilgi üretimi ve paylaşımına destek olmak, kaynak sağlamak ve bu sürecin önünü açmak.
Mission 2: To provide support, resources and inspiration for intellectual and artistic process, production and the sharing of knowledge.

halka nedir?

halka sanat projesi® çağdaş kültür ve sanatın düşünsel ve uygulamaya yönelik üretimine ve sergilenmesine odaklanan bağımsız bir yapıdır.

halka art project® is an independent organisation which focuses on the production, discourse and presentation of contemporary art and culture.

halka sanat projesi® kültür alanının farklı altyapılarından gelen ve farklı uzmanlıklar taşıyan bireylerini bir araya getiren katılıma açık bir platformdur.

halka art project® is an open platform which gathers individuals from the cultural field with different expertise and backgrounds.